Doktora Tezi:

Arısoy, E. (2021) Türk sinemasında ses-imajın sinematografik anlatıdaki yeri 2000-2018
The place of sound-image in cinematographic narration in Turkish cinema (2000 – 2018)


Yüksek Lisans Tezi:

Arısoy, E., (2014) Turizmde yeni yaklaşımlar: Cittaslow öğelerinin filmlerde tematik açıdan değerlendirilmesi / New approaches in tourism: Thematic evaluation of Cittaslow elements in movies


Yayınlanan Makaleler:

Arısoy, E. (2023), Evaluation Of The Concepts Goodwill and Duty, Considering The Cinematographic Narrative Through The Film “Dept”, Sinefilozofi, Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 15, 182 - 197, 27.06.2023 doi.org/10.31122/sinefilozofi.1286516
Arısoy, E., 2019, Sinemada Kadraj Dışı Alanların Anlatıdaki Yeri: Yozgat Blues Filmi Örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963, ASEAD CİLT 6 SAYI 12 Yıl 2019, S 239-258
Arısoy, E., (2018), Şiddeti̇n Görünür Hali̇; “Beyaz Bant” Fi̇lmi̇ Üzeri̇nden Bir İzleyi̇ci̇ Çalışması, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963, ASEAD CİLT 5 SAYI 11 Yıl 2018, S 460-473
Arısoy, E., (2017), Sinefilozofi Dergisi, ISSN: 2547-9458, Cilt 2, Sayı 4, Değini: Ayna Adam
Arısoy, E., (2017), Sinefilozofi Dergisi, ISSN: 2547-9458, Cilt 2, Sayı 3, Kitap Eleştirisi:, Robert Stam, Sinema Teorisine Giriş


Yayınlanan Bildiriler:

2023, Yeni Türk Sinemasında Farklılaşan Mekân Algısı; 11’e 10 Kala filmi üzerinden bir inceleme2. Ulusal, Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi, 23-24 Mart, 2023, Ankara
2019, Uluslararası ASEAD Sempozyumu, Antalya, Bildiri: Sinemada Kadraj Dışı Alanların Anlatıdaki Yeri: Yozgat Blues Filmi Örneği
2017, Uluslararası ASEAD Sempozyumu, Antalya, Bildiri: Yeni Türk Sinemasında Mekan Anlayışı; Yozgat Blues Filmi üzerinden bir inceleme
2019, Samsun Mimarlar Odası, Mekan Sempozyumu Bildiri: Mekanın Ürettiği Anlam: Dogtooth (2009) Filmi Üzerinden bir Çözümleme
2014, Eco Gastronomi, Cittaslow Congress, Bildir: Cittaslow İle İlişkili Filmlerin Tematik Açıdan Değerlendirilmesi Çanakkale Üniversitesi, Eco Gastronomi Dergisi
2017, Uluslararası ASSOS Sempozyumu, Antalya, Bildiri: Kullanımlar Doyumlar Bağlamında Sosyal Medya Kullanım Pratikleri


Yayınlanan Kitaplar:

Arısoy, E. (2022). Türk Sinemasında Ses-İmaj (2000-2018), Akademisyen Yayınevi, Ankara


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Aşkan H., (2023), Yeni Türk Sinemasında Ötekiler; Arısoy E., Diken Yücel, D., Dünün Bilgeleri Bugünün Ötekileri:Yakın Dönem Türk Sinemasında Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme, ISBN: 978-625-6905-00-9 Paradigma Akademi Yayınları
Özsoy A., Diken D. (2022), Popüler Temalarıyla Yakın Dönem Türk Sineması; Arısoy E., Yakın Dönem Türk Sinemasında Fark Yaratan Sinematografik Deneyimler, ISSN: 978-625-427-460-2, Nobel Yayıncılık
Erdem, M. N., Kocabay-Sener, N., & Demir, T. (Eds.). (2021).Handbook of Research on Aestheticization of Violence, Horror, and Power. IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4655-0, Arısoy E., Gökmen, Chapter 11, Meaning of Space in Cinema: An Analysis on Dogtooth, IGI Global, USA, ISSN: 2475-6814; eISSN: 2475-6830
Ozgen, O. (Ed.). (2019).Handbook of Research on Consumption, Media, and Popular Culture in the Global Age.
IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-5225-8491-9, Arısoy, E.,Chapter 14 , Multiculturalism in Cinema in the Context of Popular Culture: Where Exactly Ferzan Özpetek Stands?, IGI Global, USA, ISSN: 2475-6814;eISSN: 2475-6830
Özsoy, A., (2020) Sinema Seyir ve Seyirci, Arısoy, E., Dijital Sinema, Teknolojinin İnsanla Buluşma Alanı s305 - 335, ISBN: 978-605-337-276-9, Literatürk Academia, Konya
Öztürk S., (2020) Ken Loach Filmlerinde Mücadelenin Arkeolojisi, Arısoy, E., Ekmek ve Güller, İhtiyaç Ekseninde İşçi Olmak , s.82-117, ISBN: 978-605-9378-79-6, ÜTOPYA Yayınevi


Diğer yayınlar:

Kontrast, AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları derneği) Yayın Organı, ISSN: 1304-1134, 35-48 arası bölümler, Sinema Sayfası


Editörlük

22 Aralık, Sinefilozofi Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, Editör
e-ISSN: 2547-9458, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi
2022 Haziran, Sinefilozofi Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Editör
e-ISSN: 2547-9458, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi

2021 Aralık, Sinefilozofi Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, Editör
e-ISSN: 2547-9458, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi
2017 – 2021 Haziran , SineFilozofi Dergisi, Editör Yardımcısı


Akademik Sempozyumlar (Düzenleme)

23-24 Mart, 2023, II. Ulusal Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi (YED), Ankara Bilim Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyeliği
9-11 Aralık, 2022, Journal of Sinefiolozofi, International Symposium on Cinema and Philosophy, V, Düzenleme Kurulu Üyeliği
10-12 Aralık, 2021, Journal of Sinefiolozofi, International Symposium on Cinema and Philosophy, IV, Genel Koordinatörü
4- 6 Aralık 2020, 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Düzenleme kurulu üyesi, Sempozyum Genel Koordinatörü
22-24 Kasım 2019 2. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Akbank Sanat, İstanbul, Düzenleme kurulu üyesi, Sempozyum Genel Koordinatörü
23-25 Kasım 2018, 1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Akbank Sanat, İstanbul, Düzenleme kurulu üyesi, Sempozyum Genel Koordinatör


Jüri Üyelikleri

2022, 16-18 Aralık, 2022, 6. AFSAD Kısa Film Festivali Film Geliştirme Jüri Üyeliği
2022, 10-20 Ekim, 10.Antakya Film Festivali, Uluslararası Uzun Metraj Film Jüri Üyeliği
2017, Başkent Üniversitesi, “Kampüste İlkbahar” Fotoğraf Yarışması jüri üyeliği
2015, Karabük Üniversitesi, Şehir ve Sokak Hayvan Hakları Kulübü
“Şehir ve Sokak Hayvanları” konulu fotoğraf yarışması jüri üyeliği