Memento Mori

Memento Mori II

An kıymetlidir ve yaşam hediye edilmiş anlar topluluğudur. İnsan, aslında ölümlü bir varlık olduğunu hatırlayarak yaşamını daha anlamlı ve korkusuz hale getirebilecek bir öznedir yaşamda. Korkularla yüzleşmek özgürleştirir. Memento Mori, ölümü düşünerek bugünü yaşamaya odaklanma çağrısında bulunurken, varoluşun geçiciliği ve ölümün insan varlığına getirdiği anlamı sorgular. Temelde insanın varoluşsal kaygılarına ışık tutar ve ölümün, yaşamın anlamını derinleştiren bir faktör olduğunu savunur. Memento Mori, insanın ölümlülüğüne dair düşünceleri ve duyguları uyandıran varoluşsal zenginlik sunar.


An kıymetlidir ve gerçek zenginliktir…Each moment is precious, a collective gift of moments bestowed upon life. By acknowledging their mortality, humans can make their lives more meaningful and fearless. Confronting fears liberates. Memento Mori calls for living today with the awareness of death, urging a focus on the present. Memento Mori questions the existence and explores the significance death of human life. It fundamentally sheds light on existential concerns, arguing that death is a factor that deepens the meaning of life. Memento Mori offers a conceptual and existential richness, awakening thoughts and emotions about human mortality.


Each moment is precious and constitutes true wealth…